வெள்ளி, 12 பிப்ரவரி, 2010

சென்னை மாவட்ட தொகுதிக‌ள் எல்லை

1. டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நகர் தொகுதி
சென்னை மாநகராட்சி வார்டு எண் 3 முதல் 8 வரை, 10, 11 மற்றும் 14

2. பெரம்பூர் தொகுதி
சென்னை மாநகராட்சி வார்டு எண் 1,2 மற்றும் 32 முதல் 36 வரை.


3. கொளத்தூர் தொகுதி
சென்னை மாநகராட்சி வார்டு எண் 50 முதல் 54 வரை மற்றும் 62.

4. வில்லிவாக்கம் தொகுதி
சென்னை மாநகராட்சி வார்டு எண் 55 முதல் 58 வரை, 63 மற்றும் 64.

5. திரு.வி.க.நகர் (தனி)தொகுதி
சென்னை மாநகராட்சி வார்டு எண் 37 முதல் 41 வரை, 59, 60 மற்றும் 97 முதல் 99 வரை.

6. எழும்பூர் (தனி) தொகுதி
சென்னை மாநகராட்சி வார்டு எண் 42, 45 முதல் 47 வரை, 61, 71, 72 மற்றும் 100 முதல் 106 வரை.

7. ராயபுரம் தொகுதி
சென்னை மாநகராட்சி வார்டு எண் 9,12, 13, 15 முதல் 22 வரை மற்றும் 31.

8. துறைமுகம் தொகுதி
சென்னை மாநகராட்சி வார்டு எண் 23 முதல் 30 வரை, 43, 44, 48 மற்றும் 80.

9.சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதி
சென்னை மாநகராட்சி வார்டு எண் 79,81 முதல் 93 வரை, 95 மற்றும் 111.

10. ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி
சென்னை மாநகராட்சி வார்டு எண் 76 முதல் 78 வரை, 107 முதல் 110 வரை, 112 முதல் 114 வரை, 118 மற்றும் 119.

11. அண்ணா நகர் தொகுதி
சென்னை மாநகராட்சி வார்டு எண் 66 முதல் 70 வரை மற்றும் 73 முதல் 75 வரை.

12. விருகம்பாக்கம் தொகுதி
சென்னை மாநகராட்சி வார்டு எண் 65 மற்றும் 128 முதல் 131 வரை.

13. சைதாப்பேட்டை தொகுதி
சென்னை மாநகராட்சி வார்டு எண் 132 முதல் 136 வரை மற்றும் 138 முதல் 141 வரை.

14. தியாகராய நகர் தொகுதி
சென்னை மாநகராட்சி வார்டு எண் 117, 120 முதல் 127 வரை மற்றும் 137.

15. மைலாப்பூர் தொகுதி
சென்னை மாநகராட்சி வார்டு எண் 94, 96, 115 மற்றும் 142 முதல் 150 வரை.

16. வேளச்சேரி தொகுதி
சென்னை மாநகராட்சி வார்டு எண் 151 முதல் 155 வரை.