சனி, 20 பிப்ரவரி, 2010

திண்டுக்கல் மாவட்ட தொகுதிகள் எல்லை

1. பழனி தொகுதி
கொடைக்கனல் தாலுக்கா (பகுதி) -அய்யம்பாளையம், தாதநாயக்கன்பட்டி(வடக்கு), சித்திரைகுளம், ஆர்.வாடிப்பட்டி(வடக்கு), பாப்பம்பட்டி, வேலச்சமுத்திரம், ஆண்டிபட்டி, சின்னம்மபட்டி, ரெட்டியம்பாடி, காவாலபட்டி, ஆர்.வாடிப்பட்டி (தெற்கு), சித்தரேவு, தாதநாயக்கன்பட்டி (தெற்கு), சுக்கமநாயக்கன்பட்டி, பெத்தன்நாயக்கன்பட்டி, ஏ.காளையம்புதூர், நெய்காரபட்டி, சின்னகாளையம்புத்தூர், இரவிமங்களம், பெரியம்மபட்டி, தாமரைகுளம், கலிக்க நாயக்கன்பட்டி, கோதைமங்களம், பச்சலை நாயக்கன்பட்டி, கோம்பைபட்டி, பழனி, சிவகிரிபட்டி மற்றும் தட்டான்குளம் கிராமங்கள், பழனி (நகராட்சி), பாலசமுத்திரம் (பேரூராட்சி), ஆயக்குடி (பேரூராட்சி) மற்றும் நெய்காரபட்டி (பேரூராட்சி).


2. ஒட்டன்சத்திரம் தொகுதி
ஒட்டன்சத்திரம் தாலுக்கா, பழனி தாலுக்கா (பகுதி) - வேம்பன்வலசு, மேலகோட்டை, அமரபூண்டி,ஏரமநாயக்கன்பட்டி, கனக்கம்பட்டி,மரிச்சிலம்பு, தும்பலப்பட்டி, புதூர், அக்கைரைபாடி, மேட்டுபட்டி, வேலம்பட்டி, தொப்பமாபட்டி, வாகரை, மனூர், வில்வத்தம்பட்டி, புளியம்பட்டி, மொள்ளம்பட்டி, கோட்டத்துரை, மேலக்கரைபட்டி, ராஜம்பட்டி, முத்துநாயக்கன்பட்டி, மிடப்பாடி, புஷ்பத்தூர், குழும்மகொண்டான், கோவிலம்மாபட்டி, கோரிகடவு மற்றும் தாழயூத்து கிராமங்கள், கீரனூர் (பேரூராட்சி).

3. ஆத்தூர் தொகுதி
திண்டுக்கல் தாலுக்கா (பகுதி) சுள்ளெறும்பு, குருநாதநாயக்கனூர், பளங்காநூத்து, நீலமலைகோட்டை, கே.புதுக்கோட்டை, அழகுப்பட்டி, சில்வர்பட்டி, கோத்தபுல்லி, காமாட்சிபுரம், தெட்டுபட்டி, மாங்கரை, அம்மாபட்டி, குத்தாத்துபட்டி, அணைப்பட்டி, சிண்டலகுண்டு, தாமரைக்குளம்,கசவனம்பட்டி, பன்றிமலை, ஆடலூர், சத்திரபட்டி, பழையகன்னிவாடி, வீரக்கல், கும்பம்பட்டி, பித்தளைப்பட்டி, பிள்ளையார்நத்தம், ஆலமரத்துபட்டி, வக்கம்பட்டி, முன்னிலகோட்டை, பஞ்சன்பட்டி (வடக்கு), பாறைபட்டி, மனலூர், ஆத்தூர், ஜிவல்சரகு, கலிங்கம்பட்டி, பாளையம்கோட்டை, போடிகாமன்வாடி, சித்தரேவு, அய்யம்பாளையம், கீழகோட்டை, தொப்பம்பட்டி மற்றும் அம்பாதுரை கிராமங்கள், அகரம் (பேரூராட்சி) , தாடிக்கொம்பு (பேரூராட்சி) ஸ்ரீராமபுரம் (பேரூராட்சி) கன்னிவாடி (பேரூராட்சி) சின்னாளப்பட்டி (பேரூராட்சி).

4. நிலக்கோட்டை (தனி) தொகுதி
நிலக்கோட்டை தாலுக்கா

5. நத்தம் தொகுதி
நத்தம் தாலுக்கா, திண்டுக்கல் தாலுக்கா (பகுதி) - தொட்டனூத்து, ராஜாக்காப்பட்டி, மதூர், சிலவத்தூர், வங்கன்மானூத்து, மார்க்கம்பட்டி, வஜ்ரசேர்வைகாரன்கோட்டை, வத்திலதோப்பம்பட்டி, தேத்தம்பட்டி, ராகலாபுரம், கூவனூத்து, அடியனூத்து, ஏ.வெள்ளோடு, வரலிபட்டி, வடகாட்டுபட்டி, சாணார்பட்டி, வீரசின்னம்பட்டி, ஆவீளீப்பட்டி, மரனூத்து, ஜோத்தம்பட்டி, அஞ்சுகுளிப்பட்டி, கோணப்பட்டி, எமக்கலாபுரம், தவசிமடை, சிறுமலை, கோம்பைப்பட்டி, கணவாய்ப்பட்டி, செங்குறிஞ்சி மற்றும் காம்பிலியம்பட்டி கிராமங்கள், பஞ்சம்பட்டி (பேரூராட்சி).

6. திண்டுக்கல் தொகுதி
திண்டுக்கல் தாலுக்கா (பகுதி) செட்டிநாயக்கன்பட்டி, அலுக்குவார்பட்டி, சீலப்பாடி, முள்ளிப்பாடி, அம்மாகுளத்துப்பட்டி, தாமரைப்பாடி, கோவிலூர், பெரியகோட்டை மற்றும் குறும்பப்பட்டி கிராமங்கள், பள்ளப்பட்டி (சென்சஸ் டவுன்), திண்டுக்கல் (நகராட்சி) மற்றும் பாலகிருஷ்ணாபுரம் (சென்சஸ் டவுன்).

7. வேடசந்தூர்
வேடசந்தூர் தாலுக்கா

கருத்துகள் இல்லை: