சனி, 20 பிப்ரவரி, 2010

நீலகிரி மாவட்ட தொகுதிகள் எல்லை

1. உதகமண்டலம் தொகுதி
குந்தா தாலுக்கா, உதகமண்டலம் தாலுக்கா (பகுதி) கடநாடு, எப்பநாடு, கூக்கல், கக்குச்சி, தூனேரி, உல்லத்தி, நஞ்சநாடு, உதகமண்டலம் மற்றும் தும்மனட்டி கிராமங்கள், சோலூர் (பேரூராட்சி) மற்றும் உதகமண்டலம் (நகராட்சி) குன்னூர் தாலுக்கா (பகுதி) கேத்தி (பேரூராட்சி).


2. கூடலூர் (தனி) தொகுதி
பந்தலூர் தாலுக்கா, கூடலூர் தாலுக்கா, உதகமண்டலம் தாலுக்கா (பகுதி) மசினகுடி கிராமம், நடுவட்டம் (பேரூராட்சி).

3. குன்னூர் தொகுதி
கோத்தகிரி தாலுக்கா, குன்னார் தாலுக்கா (பகுதி) எட்டப்பள்ளி, பர்லியார், குன்னூர் மற்றும் மேலூர் கிராமங்கள், அரவங்காடு (டவுன்ஷிப்), வெலிங்கடன் (கண்டோன்மெண்ட் போர்டு), குன்னூர் (நகராட்சி), ஹப்பதலா (சென்சஸ் டவுன்), அதிகரட்டி (பேரூராட்சி) மற்றும் உலிக்கல் (பேரூராட்சி).

கருத்துகள் இல்லை: