ஞாயிறு, 6 மார்ச், 2011

தொகுதி வாரியாக வாக்காளர்கள்!

மாவட்டவாரியாக தொகுதிகளின் வாக்காளர்கள் விவரம் இங்கே...

1. திருவள்ளூர் மாவட்டம்
1. கும்மிடிபூண்டி
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,05,145
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,06,492
அரவாணிகள்: 9
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,11,646

2. பொன்னேரி (தனி)
ஆண் வாக்காளர்கள்: 98,000
பெண் வாக்காளர்கள்: 96,803
அரவாணிகள்: 25
மொத்த வாக்காளர்கள்: 1,94828

3. திருத்தணி
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,15,741
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,16,486
அரவாணிகள்: 7
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,32,234

4. திருவள்ளூர்
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,02,197
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,01,299
அரவாணிகள்: 10
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,03,506

5. பூந்தமல்லி (தனி)
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,11,197
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,09,535
அரவாணிகள்: 26
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,20,758

6. ஆவடி
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,35,661
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,30,228
அரவாணிகள்: 25
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,65,914

7. மதுரவாயல்
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,32,161
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,25,342
அரவாணிகள்: 25
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,57,528

8. அம்பத்தூர்
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,28,707
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,22,269
அரவாணிகள்: 26
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,51,002

9. மாதவரம்
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,29,034
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,25,594
அரவாணிகள்: 26
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,54,654

10. திருவொற்றியூர்
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,05,504
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,02,660
அரவாணிகள்: 30
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,08,194

2. சென்னை மாவட்டம்
1. ஆர்.கே.நகர்
ஆண் வாக்காளர்கள்: 92,155
பெண் வாக்காளர்கள்: 92,927
அரவாணிகள்: 25
மொத்த வாக்காளர்கள்: 1,85,107

2. பெரம்பூர்
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,10,653
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,09,993
அரவாணிகள்: 8
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,20,654

3. கொளத்தூர்
ஆண் வாக்காளர்கள்: 99,186
பெண் வாக்காளர்கள்: 98,710
அரவாணிகள்: 27
மொத்த வாக்காளர்கள்: 1,97,923

4. வில்லிவாக்கம்
ஆண் வாக்காளர்கள்: 91,269
பெண் வாக்காளர்கள்: 91,688
அரவாணிகள்: 12
மொத்த வாக்காளர்கள்: 1,82,969

5. திரு.வி.க.நகர் (தனி)
ஆண் வாக்காளர்கள்: 84,624
பெண் வாக்காளர்கள்: 85,901
அரவாணிகள்: 3
மொத்த வாக்காளர்கள்: 1,70,528

6. எழும்பூர் (தனி)
ஆண் வாக்காளர்கள்: 79,306
பெண் வாக்காளர்கள்: 79,631
அரவாணிகள்: 8
மொத்த வாக்காளர்கள்: 1,58,945

7. ராயபுரம்
ஆண் வாக்காளர்கள்: 75,413
பெண் வாக்காளர்கள்: 75,911
அரவாணிகள்: 9
மொத்த வாக்காளர்கள்: 1,51,333

8. துறைமுகம்
ஆண் வாக்காளர்கள்: 75,621
பெண் வாக்காளர்கள்: 69,531
அரவாணிகள்: 31
மொத்த வாக்காளர்கள்: 1,45,183

9. சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி
ஆண் வாக்காளர்கள்: 89.688
பெண் வாக்காளர்கள்: 89,815
அரவாணிகள்:  7
மொத்த வாக்காளர்கள்: 1,79,510

10. ஆயிரம்விளக்கு
ஆண் வாக்காளர்கள்: 95,640
பெண் வாக்காளர்கள்: 96,526
அரவாணிகள்: 40
மொத்த வாக்காளர்கள்: 1,92,206

11. அண்ணா நகர்
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,08,343
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,08,082
அரவாணிகள்: 15
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,16,440

12. விருகம்பாக்கம்
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,03,167
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,00,221
அரவாணிகள்: 20
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,03,458

13. சைதாப்பேட்டை
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,05,518
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,05,337
அரவாணிகள்: 25
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,10,888

14. தியாகராயநகர்
ஆண் வாக்காளர்கள்: 93,403
பெண் வாக்காளர்கள்: 92,234
அரவாணிகள்: 23
மொத்த வாக்காளர்கள்: 1,85,660

15. மைலாப்பூர்
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,01,326
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,04,739
அரவாணிகள்: 13
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,06,078

16. வேளச்சேரி
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,08,725
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,08,725
அரவாணிகள்: 26
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,17,026

3. காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்
1. சோழிங்கநல்லூர்
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,73,834
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,66,781
அரவாணிகள்: 0
மொத்த வாக்காளர்கள்: 3,40,615

2. ஆலந்தூர்
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,16,214
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,14,266
அரவாணிகள்:  0
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,30,480

3. ஸ்ரீபெரும்புதூர்(தனி)
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,01,831
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,02,970
அரவாணிகள்: 0
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,04,801

4. பல்லாவரம்
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,34,385
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,31,318
அரவாணிகள்: 0
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,65,703

5. தாம்பரம்
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,20,689
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,17,606
அரவாணிகள்: 0
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,38,295

6. செங்கல்பட்டு
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,21,516
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,18,980
அரவாணிகள்: 0
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,40,496

7. திருப்போரூர்
ஆண் வாக்காளர்கள்: 94,657
பெண் வாக்காளர்கள்: 91,895
அரவாணிகள்: 0
மொத்த வாக்காளர்கள்: 1,86,552

8. செய்ïர் (தனி)
ஆண் வாக்காளர்கள்:  87,317
பெண் வாக்காளர்கள்: 84,687
அரவாணிகள்: 0
மொத்த வாக்காளர்கள்: 1,72,004

9. மதுராந்தகம்(தனி)
ஆண் வாக்காளர்கள்: 89,093
பெண் வாக்காளர்கள்: 88,657
அரவாணிகள்: 0
மொத்த வாக்காளர்கள்: 1,77,750

10. உத்திரமேரூர்
ஆண் வாக்காளர்கள்: 95,372
பெண் வாக்காளர்கள்: 96,115
அரவாணிகள்: 0
மொத்த வாக்காளர்கள்: 1,91,487

11. காஞ்சிபுரம்
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,14,166
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,16,872
அரவாணிகள்: 0
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,31,038

கருத்துகள் இல்லை: