ஞாயிறு, 6 மார்ச், 2011

மாவட்டங்களில் தேர்தல் புகார் செய்ய...


தேர்தல் தொடர்பாக ஒவ்வொரு மாவட்டங்களிலும் புகார் மையங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதன் விவரம் இங்கே..

கோவை மாவட்டம்
2305151, 2304949, 2305353 (24 மணி நேரம்)

திருச்சி மாவட்டம்
1800425730 ( `டோல் பிரீ`)